PasIva för Administratörer - Planering

PasIva för Administratörer - Planering

 06 Apr, 2018

Vi har fått in 10 anmälningar till utbildningen, men det finns ännu ett par platser kvar. Här kan du läsa vad vi ska gå igenom på utbildningen.

Planering

  • ​Uppbyggnad av PasIva
  • SIR kompatibilitet, Riktlinjer och hemsida
  • Registrering av nytt vårdtillfälle
  • Rapporter
  • Statistik i PasIva och Datalager
  • Uppdatera koder
  • PAWS - PasIva WebService
  • System och registervård
  • Användare och roller