Produkt

Ett flexibelt verktyg för intensivvården

PasIva är intensivvårdens registrering- och uppföljningssystem som på ett flexibelt sätt kan anpassas för dig och din organisations förutsättningar. Om din organisation har ett unikt behov hjälper vi er gärna med att utveckla PasIva så att det passar er.

FLEXIBELT

Vi specialanpassar utifrån era behov!

MODUL

GRUND

TILLÄGG

VTS2014*
Modul för att mäta vårdtyngd. Står för Vårdtyngd Sverige 2014.
NEMS*
Vårdtyngdsmätning med NEMS (Nine Equivalents nursing Manpower use Score).
IVA-diagnos*
Hantering av IVA-diagnoser (ICD10-SE med fokus på viktiga diagnoser för intensivvården.
Operationskoder*
Möjlighet att registrera PRE- och PER-koder enligt KVÅ.
Grunddiagnos*
Registrering av grunddiagnoser med ICD10-SE
Åtgärder*
Registrering av åtgärder. Kan använda KVÅ eller egendefinierad åtgärder.
Behandlingsstrategi*
Registrering av behandlingsstrategi vid livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård.
Respiration
Ventilatorbehandling, definieras som alla former av assisterat/mekaniskt andningsstöd.
PIM3*
PIM3 (Pediatric Index of Mortality) används som riskjustering för barn (Yngre än 16 år) på BIVA, IVA eller TIVA.
SAPS3*
Riskjustering För patienter äldre än 15 år med vårdtyp IVA eller TIVA.
SOFA*
För att kunna beskriva förlopp i sviktande organsystem med enkel poängräkning.
Negativa händelser och komplikationer*
För registrering av negativa händelser och komplikationer som inträffar på IVA.
Vikt och Längd*
Registrering av längd och vikt före IVA, ankomst- och utskrivningsvikt samt daglig vikt.
Avliden på IVA*
Protokoll som ska fyllas i för alla som avlider under intensivvård.
Intensivvårdshiggins*
Riskjustering för patienter som genomgått thoraxkirurgi. Används på vårdtyp TIVA.
Sederingskala & sederingsmål*
För registrering av användandet av sederingsskala och användning av sederingsmål i vården.
Mobilisering
Modul som hjälper till att registrera mobilisering vid andningstöd.
Systemmeddelande
Ger möjligheten att visa meddelande till användare då dessa loggar in i PasIva.
Vårdöversikt
Ger en tydlig och heltäckande överblick av ett vårdförlopp.
Färdigvårdad
Syftar till att registrera tidpunkt då patient varit färdigvårdad på den aktuella avdelningen men av olika själ inte kunnat lämna IVA. Kan sedan användas till uppföljning och förbättringsarbete.
Externa åtgärder
Registrering av åtgärder utförda av IVA-personal utanför IVA.
Dyrkoder
Registrering av dyra läkemedel, material och behandlingar m.m. som kan prissättas för uppföljning av kostnader.
Lab-koppling
Koppling mot kemlab där vi hämtar in provsvar som integreras i PasIva.
Koppling till kliniskt informationssystem
Ett kraftfullt sätt att minska dubbelregistrering av information.
DRG-lista
Sammanställer alla registrerade åtgärder, diagnoser, komplikationer samt op-koder.
Ekonomirapport
Export av data till ekonomisystem såväl manuellt som automatiskt.
Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskar samtliga vårdtillfällen och låser viss registrering ett vårddygn i taget.

* Ingår i SIR (Svenska Intensivvårdsregistret)