Ny version av PasIva på gång

Ny version av PasIva på gång

 13 Mar, 2018

Den version som hanterar diagnossättning enligt den senaste riktlinjen från SIR är nu på gång. Denna version gör att man kan använda hela ICD10 vid diagnossättning. Det innebär också att regelverket för ICD10 behöver tillämpas.

Denna version av PasIva måste vara i drift senast 2019-01-01 för att inrapporteringen till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) ska fungera.

Vad som också är inkluderat i den nya versionen är bland annat:

  • Lagt till PIM3 i Vårdöversikt
  • Vårdöversikt stödjer VTS2014 och kan presentera vårdtyngd per dygn och dessutom totalsumma, median och medel.
  • Vårdöversikt visar inte SAPS3 om det inte finns för den aktuella vårdtypen.
  • Vikt och Längd förs över till datalagret.

Vi har också lagt in stöd för PasIva:s webservice (PAWS):
Med PAWS så centraliserar vi inställningar av servrar och databaser så att man inte behöver uppdatera en klient då man flyttar databaser.

PAWS kan även hantera automatisering av olika processer som tex export till datalager, uppdatering av kod-system såsom ICD10 och KVÅ, exporter av ekonomi-filer. Med PAWS så skapar vi även en möjlighet till felrapportering direkt till Otimo och de automatiserade processerna övervakas.