PasIva 4.3 rev 7

PasIva 4.3 rev 7

 24 Jan, 2021

Ny version av PasIva, 4.3 rev 7

Denna version innehåller en del buggrättningar och framförallt ett fel i Avliden på IVA är rättat.


Versionsinformation - Läs mer om vilka utökningar, ändringar och rättningar som gjorts.