PasIva 4.3

PasIva 4.3

 03 Sep, 2019

Nu har vi släppt en ny version av PasIva.

I denna version har vi anpassat PasIva till TLS 1.2, så därför måste ODBC 17 finnas installerat på klienten för att PasIva ska fungera.


Versionsinformation - Läs mer om vilka utökningar, ändringar och rättningar som gjorts.