Registrera postop i PasIva

Vi har för avsikt att börja registrera alla våra patienter i PasIva. I ett första skede gäller detta postop-patienterna. Det vi behöver är att få VTS2014 kopplat till dessa, så vi kan mäta vårdtyngd även på den kategorin.

Räknar med att den informationen kan uteslutas vid inskick till SIR, den ska endast kunna hämtas ur datalagret för egen del. Kan vi styra detta i valideringsverktyget?


Det går bra att lägga till Postop som en vårdtyp i PasIva. Vi gör då så att det inte tas med i filen till SIR.

Ni behöver inte göra något speciellt i SIR:s valideringsprogram.

Är det bara VTS2014 som ni vill ha? Inga åtgärder eller PRE-operativa koder?