Påminnelse behandlingstrategi

Våra läkare önskar att det kan komma upp en påminnelse för behandlingsstrategi. De upplever att det ofta glöms bort, och att det är först då patienten skrivs ut då de upptäcker att den är ofullständig.

Ett önskemål är att det syns att det inte är fyllt i, förslagsvis på samma sätt som när SAPS inte är ifylld.


Som svar på din fråga så kan vi lägga in så att det visas en påminnelse.