Office och Pasiva

Vi är på gång att uppgradera våra klientmiljöer till Office 2016. Behöver vi ta hänsyn till PasIva på något sätt i samband med det?


PasIva har inga beroenden på Office, så ni behöver inte ta hänsyn.