Databas vid uppgradering

Vi på Regionen kör i dagsläget PASIVA 3.6.7 och skall inom kort uppgradera klienten till 4.1.3.

Innefattar det några databasuppdateringar och i så fall vilka? Kan inte hitta något om det på hemsidan.

Skulle uppskatta om det fanns ett SQL script att köra om så är fallet.


Vid en uppgradering behövs inga uppdateringar till befintlig databas. Då man kör med den senaste versionen, precis likadant som innan uppgraderingen.

Om ni sedan efter uppgraderingen behöver starta nya funktioner så kan det behövas uppdateringar i databasen. Dessa uppdateringar i databasen brukar Otimo utföra för att kunna testa att funktionen i PasIva fungerar som avsett.