Avliden på IVA, Direkta kriterier

Problem med formuläret “Avliden på IVA uppföljning” på patient.

I steg 3 går det inte att välja “Direkta kriterier”. Allt på denna sidan är gråmarkerat. De andra delarna av formuläret fungerar bra.


Detta beror på att på första sidan i formuläret ”Avlidna på IVA” så måste man angealla tre tecken på nytillkommen hjärnskada.

Gör man inte det så spärras ”direkta kriterier på sidan 3.