PasIva 25 år

PasIva 25 år

 20 May, 2024

Tiden går som bekant fort när man har roligt men ibland förundras man lite extra.

Vi kan konstatera att PasIva i inte mindre än 25 år har varit ett verktyg för svensk intensivvård att samla in vårddata och bidra till forskning och förbättrande utveckling inom detta synnerligen viktiga område.

Det började med en idé hos några lokala eldsjälar i Kalmar och Oskarshamn som ville kunna följa upp resursanvändningen på sina avdelningar. Resultatet blev PasIva, ett system för registrering, kvalitetssäkring och uppföljning av svensk intensivvård.

Idag finns PasIva på mer än 60 intensivvårdsavdelningar spridda över hela landet.

För att kunna arbeta med intensivvårdsdata krävs ett verktyg som är både anpassat för verksamheten och dess anställda och även mycket stabilt. I största möjliga mån behöver verktyget också vara ett stöd vid inmatningen.

PasIva är idag även ett av systemen som levererar data till Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Detta kan göras helt automatiskt tack vare den inbyggda valideringen och kvalitetssäkringen. Men PasIva innehåller mycket mer funktionalitet än så och används även för ekonomiuppföljning internt bland annat.

Slutligen, vi hade inte varit där vi befinner oss idag utan alla våra fantastiska användare! Det är genom gott samarbete, många goda idéer och viljan att göra intensivvården ännu bättre som vi har kunnat fortsätta arbetet med utveckla PasIva som ett verktyg för förbättring. 

Stort tack till er alla!