Nya koder och diagnoser

Nya koder och diagnoser

 01 Apr, 2020

Nu finns det en ny kodfil samt en ny xml-fil med viktiga diagnoser.

Nya kodfiler uppdaterade med ICD10SE koder för COVID-19.

Den nya kodfilen har version 23. Uppdatera via systemmenyn, uppdatera koder.

Den nya xml-filen med viktiga diagnoser han nu Coronavirus direkt under Infektioner. Läs in den via systemmenyn, Uppdatera IVA-diagnoser, eller hämta den via kundarean.