Nya filer för IVA-diagnoser

Nya filer för IVA-diagnoser

 08 Jun, 2020

Med ändringar ang. diagnoser i gruppen Coronavirus.

Nytt i denna version är att diagnosen Z86.1A har lagts till i gruppen Coronavirus, det är även nya tooltips på Corona-diagnoserna, U07.1, U07.2 och Z86.1A.

Läs in den via systemmenyn, Uppdatera IVA-diagnoser, eller hämta den via kundarean.