Nya diagnossättningen i SIR

Nya diagnossättningen i SIR

 04 Oct, 2018

Fr.o.m. 2019-01-01 så kommer rapporteringen av IVA-diagnoser till Svenska Intensivvårdsregistret att förändras. Den nya riktlinjen gäller egentligen fr.o.m. 2018-01-01 men 2018 har varit ett övergångsår där båda sätten att rapportera har godkänts.

Fr.o.m. 2019 kommer man inte längre att rapportera Primär diagnos från en specifik diagnoslista som vi tidigare har gjort. Nu kan man rapportera vilken diagnos som helst från ICD-10-SE. Man ska sätta en Huvudsaklig IVA-diagnos och vilka diagnoser som får vara huvudsakligt avgörs utifrån regelverket för ICD-10-SE. Te x så kan inte R65.1 Sepsis vara en huvudsaklig diagnos. 2018 är ett övergångsår där båda sätten att rapportera godkänns.

För att ni fortsättningsvis ska kunna rapportera till SIR så måste ni i PasIva uppgradera till den nya diagnossättningen och registrera utefter den nya riktlinjen. För att göra detta så krävs att ni har PasIva 4.2 installerat.

Ni bör ha gått över till den nya diagnossättningen senast i början av december.

För att ni ska kunna börja med den nya registreringen så behöver vi på Otimo göra en del förberedelse i databasen. Ni behöver få diagnossättningen uppdaterad i er egen testmiljö först och då kan ni utbilda all berörd personal.

Många avdelningar har redan påbörjat detta och har en plan. Om ni inte har gjort det så är det hög tid att göra det nu.

Kontakta oss om ni har frågor kring den nya diagnossättningen.


Läs mer (www.icuregswe.org)