Ny standard för XML-filer

Ny standard för XML-filer

 26 Mar, 2019

Svenska Intensivvårdsregistret har uppdaterat sitt format för indatafiler. Här beskriver vi vad det innebär för dig i din verksamhet.

Vårddata från svenska intensivvårdsavdelningar inrapporteras löpande till Svenska Intensivvårdsregistret, SIR, i form av XML-filer.

Dagens filformat skapades för att göra det så lätt som möjligt för de anslutna avdelningarna att snabbt komma igång med sin inrapportering. För att uppnå detta gjordes vissa medvetna förenklingar i XML-standarden.

IT-mognaden i samhället har ökat väsentligt på senare år och med det följer även ökade krav på att olika IT-system (journalsystem, kvalitetsregister m.fl.) ska kunna kommunicera effektivt på ett standardiserat sätt. SIR har därför beslutat att uppgradera sitt indataformat så att det följer den internationella XML-standarden.

Dagens valideringsprogram accepterar redan det nya formatet. Det gamla formatet kommer att fortsätta vara giltigt under en övergångsperiod till och med den 31 mars 2021 för att därefter sluta gälla.

Som PasIva-användare behöver du endast uppdatera PasIva innan den 31 mars 2021. Från och med version 4.3 stöder PasIva den nya filstandarden utan att kostar något extra eller påverkar dig som användare.

Läs mer om det nya filformatet på SIR:s hemsida.