Ny lag avseende organdonation

Ny lag avseende organdonation

 05 Jul, 2022

Den 1 juli kom en ny lag avseende organdonation.

Närståendeveto har bl.a. tagits bort och därför är en ny version av PasIva under utveckling. Den nya versionen innerfattar förändringar i protokollet för Avliden på IVA och kommer att vara tillgänglig from september (version 4.4 rev 3 eller senare).

Fram till dess går det bra att använda de befintliga protokollen men för dödsfall from 2022-07-01 kan inte valen”Närstående utnyttjade sin vetorätt” eller ”Närstående oense” användas i dialogen. ”Tolkad vilja av närstående” kan bara användas för patienter under 18 år. Dessa val stoppas av SIRs valideringsprogram.

”Förutsättningar för donation förelåg – Närstående utnyttjade inte sin vetorätt eller så saknades närstående” kan användas och den kommer att kodas om till ”Närstående informerades om organdonation eller så saknades närstående”. Samma sak gäller för punkt 6, ”Närstående ändrade sig till ett veto, alternativt framkom negativ donationsvilja sent i donationsprocessen”, som kodas om till ”Negativ donationsvilja framkom sent i donationsprocessen”.

Även ”Långvarigt beslutsoförmögen” har tillkommit som ett val i punkt 3 och punkt 6. Det är då möjligt att välja ett annat alternativ, sätt den ej som “Granskad”. Det går sedan att rätta upp detta då den nya versionen finns tillgänglig.