1999 - 2019

1999 - 2019

 21 May, 2019

I år fyller PasIva 20 år!

PasIva lanserades av Otimo Data AB i maj 1999.

Sedan dess har det hänt mycket, systemet har hela tiden byggts ut för att kunna vara en hjälp i att planera och utveckla intensivvården i Sverige.

Vi vill rikta ett Stort Tack till alla er användare över hela landet, utan er hade vi aldrig kommit så här långt!